חוק המזומן

Share on facebook
Share on whatsapp
Share on telegram
Share on email
Share on linkedin

חוק המזומן או בשמו האמיתי החוק לצמצום השימוש במזומן

מטרת החוק היא לצמצם את השימוש במזומן במשק ולעבור לאמצעי תשלום אלקטרוני או ש'קים ועל ידי כך למנוע את ההון השחור.

החוק עבר במהלך שנת 2018 ונכנס לתוקף ב 01/01/2019 והוחלט כי עד 30/09/2019 לא יינתנו קנסות למי שייתפס שעבר על החוק. בשונה מרוב החוקים המושתים על העוסק, החוק החדש מעביר את האכיפה גם למשלם. כלומר, אם המשלם יעבור על החוק הוא צפוי גם לענישה.

הגדרות מרכזיות בחוק

​כמו בכל חוק, גם בחוק זה ישנם מספר הגדרות מפתח.

"עוסק" מי שמוכר נכס או נותן שירות במהלך עסקיו, לרבות מלכ"ר.

"אדם שאינו עוסק" לרבות עוסק שלא במסגרת עסקו.

"עסקה" מכירה או קנייה של נכס או מתן שירות או קבלתו.

"מחיר העסקה" התמורה שהצדדים לעסקה הסכימו עליה בעבור הנכס או השירות, לרבות מס ערך מוסף, מס קנייה ובלו, וכן הוצאות הנלוות לעסקה שסוכמו עם מוכר הנכס או עם נותן השירות. לעניין זה

 1. אין זה משנה אם חלק מהתמורה שולם שלא במזומן אלא בשווה כסף;
 2. במכירת כמה נכסים לא יראו את המחיר המצטבר של כל הנכסים כמחיר של עסקה אחת, אלא אם כן הוסכם בין הצדדים על מכירתם בעת ובעונה אחת;
 3. בעסקה מתמשכת לקבלת שירות יראו כל תשלום שיש לשלם באופן תקופתי מעת לעת, כמחיר העסקה;
 4. במכר של זכות שכירות שהתמורה משולמת מעת לעת, ולא לשיעורין, יראו כל תשלום שיש לשלם כמחיר העסקה;
 5. בעסקה שנושאה הוא מזומן, ובכלל זה הפקדה, משיכה, עברה או המרה של מזומן, לא יראו את סכום המזומן כחלק ממחיר העסקה;

"תשלום במזומן" סכום המשולם או הניתן במזומן, למעט סכום הנמוך מבין אלה:

– סכום בשיעור של 10% ממחיר העסקה, מסכום המתנה, מסכום התרומה או מסכום ההלוואה.

– סכום של 11,000 ₪ או 50,000 ₪ לפי העניין.

​מנהל רשות המסים ומי שהמנהל הסמיך שיפעל במקומו.

להלן ההגבלות שחלות על עוסק (במסגרת עסקו)

 • לא ייתן ולא יקבל תשלום במזומן בעסקה מעל 11,000 ₪.
 • לא יקבל תשלום במזומן מתייר בעסקה מעל 55,000 ₪.
 • לא ייתן ולא יקבל תשלום במזומן כשכר עבודה, תרומה, או הלוואה בסכום העולה על 11,000 ₪. ההגבלה זו לא תחול על הלוואה שנותן גוף פיננסי מפוקח.
 • לא ייתן ולא יקבל תשלום במזומן כמתנה בסכום העולה על 50,000 ₪.
 • לא ייתן ולא יקבל תשלום בשיק עבור: עסקה / שכר עבודה/ תרומה/ הלוואה/ מתנה, בלי ששם מקבל התשלום נקוב בשיק, כנפרע או כנסב, לפי העניין.
 • לא יסב שיק ולא יקבל נסב שיק מוסב, בלי ששמו ומספר זהותו של המסב נקובים בשיק.
 • עוסק יתעד את אמצעי התשלום שבאמצעותו שילם תשלום או קיבל תקבול.

לדוגמא

אם מחיר עסקה של מכירת סלון הינו 30,000 ₪ ניתן לשלם על פי החוק 11,000 ₪ או 10% מסכום העיסקה לפי הנמוך מבינהם ולצורך העניין ניתן לשלם רק 3,000 ₪ במזומן והיתר באמצעי אלקטרוני או ש'קים.

למי שעדיין לא סגור על ההוראות יכול להשתמש במחשבון הנמצא באתר רשות המיסים לחישוב הסכום המירבי המותר לשימוש במזומן.

העונש

על עוסק שעובר על החוק יוטל עיצום כספי אשר נגזר מגובה סכום ההפרה.

סכום הפרה עד 25,000 ₪ – עיצום כספי בשיעור של 10%

סכום הפרה מעל 25,000 ₪ ועד 50,000 ₪ – עיצום כספי בשיעור של 15%

סכום הפרה מעל 50,000 ₪ – עיצום כספי בשיעור של 25%

חשוב לציין כי ישנם חריגים לחוק כאשר ניתן לקבל מזומן בן בני משפחה. משפחה מוגדרת בחוק כבן זוג, הורה, הורה הורה, ילדים, אח, אחות וילדיהם , נכדים ובני זוג של כל אחד מאלה. חריג זה אינו חל במקרה שמדובר בתשלום שכר עבודה.

Share on facebook
Share on whatsapp
Share on telegram
Share on email
Share on linkedin

פנו אלינו

חייגו 08-9173567

או מלאו פרטים ונחזור אליכם

באותו נושא

גלילה לראש העמוד
דילוג לתוכן