הוצאות בגין שימוש ברכב בעסק עצמאי וחברה

Share on facebook
Share on whatsapp
Share on telegram
Share on email
Share on linkedin

סעיף 2 לפקודת מס הכנסה מחייב במס את הכנסותיהם של עצמאי ושכיר כאשר עצמאי משלם מס בגין רווחיו מעסק בעוד השכיר משלם מס על הכנסתו ברוטו לרבות תשלומים בגין אחזקת רכב בין שניתנו בכסף או בשווה כסף.

יש לציין כי הטבה זו מחויבת גם בדמי ביטוח לאומי לפי סעיף 344 לחוק הביטוח הלאומי.

להלן רשימת הוצאות הרכב שמותרות כהוצאה בספרי הנהלת החשבונות של העסק והחברה:

רישוי רכב, ביטוח חובה, ביטוח מקיף/צד ג', דמי שימוש בכביש 6, דמי שכירות בעד שימוש בו, רכישת דלק, רכישת שמנים, תיקון הרכב והחזקתו, חניה שאינה במקום העיסוק או בסמוך אליו ופחת.

הוצאה זו מסתכמת בסכום נכבד בספרי הנהלת החשבונות. עפ"י תקנות מס הכנסה (ניכוי הוצאות רכב) –בעסק העצמאי יש לייחס 45% מהק"מ מידי שנה לחלק הפרטי אשר לא יותר בניכוי כהוצאה. אצל חברה על מנת להכיר בהוצאה יש לחייב את העובד בשווי למס בגין ההטבה אותה קיבל (כולל את בעל המניות בחברה שנוסע ברכב צמוד).

החל מה-1 בינואר 2010 נכנס לתוקף תיקון לתקנות מס הכנסה (שווי השימוש ברכב). על-פי התיקון, יחושב שווי השימוש של כלי רכב חדשים (שנרשמו לראשונה מ- 1.1.2010) לפי השיטה הליניארית, לפיה סכום שווי השימוש יהא התוצאה המתקבלת מהכפלת מחיר הרכב לצרכן בשיעור שווי השימוש.

בשנת 2010 עמד שיעור שווי השימוש כדלקמן:

2.04% לכלי רכב שמחירם לא עלה על 130 אלף ש"ח.

2.48% לכלי רכב שמחירם מעל 130 אלף ש"ח

החל מ-1 בינואר 2011 עלה שווי השימוש ל- 2.48% משווי הרכב כאשר שווי שימוש ברכב היברידי יופחת בסכום של 520 ₪.

ישנם עיסוקים בהם הוצ' הרכב יוכרו בשיעור גבוה יותר כגון:

אוטובוס ציבורי או מונית – 90% מהוצ' האחזקה או סך ההוצאה בניכוי השווי

רכב סיור או מדברי – 80% או סך ההוצאה בניכוי השווי

רכב להוראת נהיגה – 77.5% או סך ההוצאה בניכוי השווי

חשוב לציין כי לכל מעסיק, יש הזכות להוכיח מה כמות הנסיעות העסקיות ברכב העובד לעומת כמות הנסיעות הפרטיות ברכב העובד באותה שנת מס כך שיהיה ניתן להכיר בהוצאה גבוהה יותר.

ביום 13.7.2007 פורסמה הוראה על ידי רשות המסים בישראל, לפיה החל מ -1.9.2007 לא ניתן יהיה להכיר בהוצאות רכב שאינו רשום במשרד הרישוי על שם התאגיד. לדעתי ודעת מייצגים רבים הנחיה זו סותרת את החקיקה והפסיקה בנדון.

חלק בלתי נפרד מתחשיב הוצאות הרכב הם הדיון באופציות של ביצוע עסקת ליסינג או רכישת רכב, מדובר בשאלה מורכבת אשר לא תמיד תהיה לה תשובה חד משמעית.

אחד הפרמטרים העיקריים בעסקת ליסינג היא שזו עסקה ארוכת טווח בתשלומים כך שבמקום להוציא סכום כסף משמעותי ביום הקנייה ניתן לפרוס את התשלום.

לסיכום: יש לשמור את כל החשבוניות והקבלות בגין הוצאות הרכב תוך התייחסות לתקנות הרכב .

בהצלחה

Share on facebook
Share on whatsapp
Share on telegram
Share on email
Share on linkedin

פנו אלינו

חייגו 08-9173567

או מלאו פרטים ונחזור אליכם

באותו נושא

גלילה לראש העמוד
דילוג לתוכן